فهرست مطالب این شماره : آپادانا مهر - آبان 1388
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٦   کلمات کلیدی:

آپادانا مهر - آبان ١٣٨٨

مطالب این شماره : 

·       عروسی                              : جوی مدنی

·       تقدیم با عشق به پدر               : طاهره مدرسپور

·       گم کرده راه                          : علی میر عمادی

·       خاطرات تحصیل طب  ( 7 )    :  احمد مدنی

·       چرا عبری آموختم                   :  مسعود نعمت اللهی

·       عکس ها ، خاطرات  و نکته ها  : محمد مدنی