فهرست مطالب این شماره : آپادانا فروردین - اردیبهشت 1389
ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱   کلمات کلیدی:

آپادانا در گذشت مسیح  عزیز را حضور پدر بزرگوارش جناب آقای رضا سید الاسلامی ، دایی گرامیش آقای علی میر عمادی و دختر عمو ی مهربانش سرکار خانم  نجما سید الاسلامی ( حسینی ) که خواهری را در حق او به کمال رساندند و همه خویشان و بستگانی که مسیح را میشناختند و با سادگی و بی پیرا یگیش آشنا یی داشتند ، تسلیت میگوید .

آپادانا ، فروردین – اردیبهشت  ماه 138٩

 در این شماره میخوانید :

      از کتاب "حبیب السیر"        خواند میر

      نامه به یاوری مهربان       طاهره مدرسپور

       نگرشی دیگر                علی میرعمادی

      خاطرات تحصیل طب (11)  دکتر احمد مدنی

 

بزودی در آپادانا خواهید خواند :

" نیا یشگاه  حضرت امامزاده میر عماد  "

گزارشی  از روایت  مهندس ابوالحسن میر عمادی  آرشیتکت بنا