آلبوم عکس ازدواج ها
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

                

                  آلبوم عکس ازدواج ها 

با خبر شدم که آقای دکتر حسین نعمت اللهی دست به ابتکار جالبی زده اند و آن عبارتست از ترتیب دادن آلبوم عکس عروسی یا عقد دوستان و خویشاوندان ، هم به صورت   الکترونیک  و هم به صورت کاغذی . البته آقای دکتر گفتند که به صورت یک تفنن اینکار را کرده اند  و جدیتی را که در تنظیم و تهیه و تکمیل شجره نامه فامیلی بکار برده و میبرند ، در این مورد ندارند .

عکس ها در این آلبوم به ترتیب تاریخ قرار میگیرند . از نخستین و تاریخی ترین عکس های این مجموعه ( که در مجموعه عکس های آقای مهندس اسماعیل نعمت اللهی عموی آقای دکتر حسین موجود بوده است ) یکی عکس ازدواج آقای دکتر ابراهیم نعمت اللهی با خانم قدسی خانم و دیگری عکس ازدواج آقای مهندس علیرضا جذبی با خانم عذرا خانم میباشد . هردو ازدواج گمانم باید در حدود سال 1320 صورت پذیرفته باشد .

شما خویشاوند محترم میتوانید  یک نسخه عکس ازدواج خود یا سایرخویشاوندان را که  در دسترس دارید همراه تاریخ عکس ، به صورت پست الکترونیک / نسخه کاغذی در اختیار آقای دکتر حسین قرار دهید و بدین ترتیب با شرکت خود در این امر بر غنای این مجموعه بیافزایید . این عکس میتواند فقط در برگیرنده زوجین متعاقدین و یا شامل سایر اشخاص شرکت کننده در مراسم عقد و ازدواج هم باشد .

من مطمئنم که این آلبوم نیز مانند شجره نامه به صورت یک میراث و گنجینه تاریخی برای همه فامیل در خواهد آمد .

                                                                                             

                                                              محمد مدنی