روزی روزگاری آپادانا : نوشته محمد مدنی : آپادانا نوروز 1388

 

زکوی یار میاید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

به صحرا رو که از دامن غبارغم بیفشانی 

 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 

 روزی روزگاری، آپادانا 

 شماره 40  آپادانا مورخ 3 شنبه 3 خرداد 1339 با قیمت 5 ریال را با هم نگاه میکنیم . این شماره  روی  8 صفحه A5  ( نصف صفحه (نوشته شده و با سوزن نخ بهم متصل شده است.  

در آن موقع من نویسنده، روزهای آخر کلاس دوم دبستان را طی میکردم و در آستانه ورود به 9 سالگی بودم.  

ابتدای نقل مطلب :

سرمقاله

ما هر هفته سعی میکنیم مجله مان را بهتر کنیم و البته در این راه خوانندگان هم بما کمک کنند تا بتوانیم پیشرفت کنیم    - محمد مدنی –

خبر های موسسه ( پست  تلفن  مورس )

1 - ما برای اینکه خوانندگان عزیز از همه جهت مجله ما را پسندیده باشند از هفته آینده یک صفحه بنام شوخی و خنده خواهیم داشت

2 – از هفته آینده سر مقاله نخواهیم داشت یک مقاله بنام ( از کتابها ) خواهیم داشت و یک مقاله هم بنام ( بقلم همه ) ا ظافه شده است و یک مقاله هم بنام ورزش خواهیم داشت و  یک مقاله که شعر هم داره داریم    بقیه در صفحه 8  

و ظمنا ما هم از این ببعد عکس روی جلد و عکس پشت جلد خواهیم داشت ضمنا بگوئیم که کتابخانه بزرگ موسسه آپادانا از این ببعد عوض اینکه اطلاعات کودکان بخریم کیهان بچه ها میخریم این برای این بوده است که ما از تیپ داستانهای اطلاعات کودکان خسته شد ایم.

روز های بزرگ خرداد

ماه خرداد دو روز مهم دارد که یکی از آنها عید قربان است

عید قربان

در عید قربان عده ای از خدا بیخبر ماجرا جو هجوم کردند و حضرت ( اسماعیل ) را بردند تا سر ببرند ولی هرچه تبرزین را بر گردن حضرت زدند سر حضرت بریده نشد آنوقت یک گوسفند از بهشت آوردند و گوسفند را سر بریدند ...        ورق بزنید

و دومین روز بزرگ خرداد روز عید قدیر است در عید قدیر حضرت محمد ( ص ) امام بزرگزاده علی علیه السلام را بجانشینی بر گزید و بتمام مردم گفت حضرت علی بعد از من جانشین من خواهد بود.

انتهای نقل مطلب

از میزان آگاهی من از مفهوم عید قربان روشن است که " تعلیمات دینی " هنوزجزو برنامه درسی ما نبوده است .

مجلات هفتگی مثل همین  روزها عموما صفحه ای مصور و متفاوت از صفحات داخلی به عنوان جلد داشتند و اشاره ام به عکس روی جلد و پشت جلد ناظر به همین مطلب بوده است.

                                                         محمد مدنی

/ 0 نظر / 12 بازدید