نورسان باغ محمدی : یاد داشتی از محمد مدنی : آپادانا آذر - اسفند 1391

 

نورسان باغ محمدی

 

دید و بازدید های نوروزی 1392 امسال در اصفهان و تهران فرصتی شد برای من تا این غنچه های تازه رسته در گلستان مصطفوی و بوستان مرتضوی بر شاخسار خاندان میرعماد را ببینم . از این جوانه ها تاکنون در این مجموعه سخنی نرفته بود .

برایشان سلامتی و سربلندی و شادمانی و عمری پربار در پناه خداوند و سایه پدران و مادران و دیگر بزرگتر هایشان را دارم.

 

" ملینا " متولد 15 / فروردین / 1391  دختر خانم متانت خاتون آبادی ( فرزند آقا مرتضی خاتون آبادی و سرکار طیبه خانم ) و آقای بهداد.

" به آیین " متولد 28 / شهریور / 1391  پسر آقای احمد مدرس زاده ( فرزند مرحوم آقا محمد علی مدرس زاده و سرکار مریم خانم ) و خانم آزاده راد هوش .

" ثنا " متولد 19 / مهر / 1391 دختر آقای امیر حسین نعمت اللهی ( فرزند آقای اکبر آقا نعمت اللهی و سرکار زهره خانم ) و خانم مریم نعمت اللهی .

" عفیفه " متولد 1 / آبان / 1391 دختر آقای رضا مدنی ( فرزند آقا محمود مدنی و سرکار انسیه خانم ) و خانم معصومه نعمت اللهی.

و نازنین دیگری از همین باغ که در خاک انگلستان شکوفا شده است :

" آرمان " متولد 18 / اسفند / 1391 پسر آقای  احمد میرعمادی ( فرزند آقای طه میر عمادی و مرحومه خانم مریم سجادیان ) و خانم یاسمن شا د رخ.

 

                                                 ارادتمند همگی             

                                                  محمد مدنی

/ 0 نظر / 27 بازدید