جریان بقعه تکمیلی میر عماد در 1330 : از یاد داشت های سرهنگ علی اصغر مدنی :

پروژه  بنای تکمیلی بقعه  میر عماد ( 1330 شمسی ) 

{ در مقاله زیرین این رنگ نوشته را برای متمایز کردن استنباطات و نتیجه گیری های خودم ( محمد مدنی ) به کار گرفته ام }

در میان بسته یادداشت های شخصی و نامه های اداری به جا مانده از مرحوم پدرم سرهنگ علی اصغر مدنی که برادرم دکتر احمد مدنی پس از گذشت بیش از 50 سال آن ها را به دقت مطالعه و بررسی و به راستی احیاء کردند ، چند برگ یاد داشت نیز در رابطه با بقعه میر عماد وجود داشت که شرح این یافته ها را به روایت آقای اخوی می خوانیم : 

در فروردین ١٣٣٠ ، شش ساله بودم و همه به اتفاق پدر به اصفهان رفتیم. روز ١٣ فروردین مطابق رسم همه ساله، با تمامی خویشاوندان عازم بقعة میرعماد در گورت شدیم. در آن روز بزرگان خانواده در پای مزار میرعماد به گفت و گو دربارة وضعیت بقعة میرعماد نشستند و پدر نیز پیشنهاد کرد که برای ترمیم بقعه، هریک از افراد خانواده موظف به پرداخت مبلغی ماهیانه باشند. وی سرانجام پیش نویس ماحصل این مذاکرات را به این شرح نوشت: 

 

در 13 فروردین ماه 1330 طبق معمول سنواتی جمعی از فامیل پاقلعه بر مزار میر عماد جد خود در گورت جمع شده و روزیرا که کلیه مردم هر یک به نحوی از انحاء نحوست معروف او را از خود دور کرده و پس از رد کردن نحوستش بخانه بر میگردند این فامیل نیز بر حسب معمول در این روز بر مزار این مرد بزرگ که سر سلسله این فامیل است جمع شده و پس از بر گزاری روزی و زیارت قبور اجداد مراجعت میکنند – میر عماد اولین کسی است که از مدینه طیبه شاید بقصد زیارت مشهد حضرت ثامن الائمه حرکت نمود و شاید بعللی در مراجعت در این مکان ( موسوم به کورت ) وفات یافته است بقیه فامیل او در همان زمان در خاتون آباد و بعضی در اصفهان متوطن شده اند و از زمره اجله علمای عصر خود بوده اند و از برخی منجمله مرحوم میر عماد کراماتی نیز منقول است و بهمین علت هم مزار او و بعضی اولادانش محل نظر مردم واقع و بر آنها صحن و رواق و گنبدی ساخته اند

قبر مرحوم میر عماد در دامنه کوه گورت که مشرف به دهی بهمین نام میباشد واقع شده جاده اصفهان – یزد که از جنوب ابادی گورت میگذرد از هزار متری شمال این مقبره میگذرد و از نزدیک همین جاده قنات ده عبور میکند که چون برای زوار قبر میر عماد و همچنین جاده مزبور ابی در ان حوالی وجود ندارد لذا یکی از نواده های میر عماد مشهور به حاجی میرزا اسدالله میر عمادی پاکندی بران قنات تهیه نمود و دسترسی به اب قنات را با چهل و چند پله انجام پذیر نموده است

قبر میر عماد با یک چشمه طاق معروف بچهار طاقی بعرض و طول سه متر پوشیده شده که برروی چهار ستون قرار دارد و البته در روز های تجمع فامیل از گزند باد و باران و از تابش آفتاب در امان نیست لذا همیشه باین فکر بوده اند که یکی دو چشمه طاق دیگر نیز پهلوی ان بیافزایند و یکی دو مرتبه هم پولهائی باین منظور جمع اوری نموده بودند ولی بعلت کمی مبلغ قابلیت انجام چنین منظوری را نداشته است و در نتیجه با وجودیکه این منظور طرفدار بسیار داشته و کلیه فامیل امید فراوان به انجام ان داشته اند معهذا تاکنون عملی نشده است نگارنده 15 روز اول فروردین را بقصد گردش و تجدید دیدار فامیل باصفهان رفته بودم و در روز مزبور هم در اجتماع فامیل در گورت شرکت داشتم پس از انکه بنا بصحبت بنای محلی پهلوی چهار طاقی مطرح گردید از موقعیت استفاده و پیشنهاد نمودم که چون از طرفی چنین ساختمانی مستلزم مخارج نسبتا زیادی است که از عهده هیچیک از افراد فامیل بتنهایی ساخته نیست و حتی چند نفر هم که نسبت بسایرین متمکن اند نمیتوانند ساختن انرا عهده بگیرند و از طرف دیگر اصل تمرکز را باید مخصوصا در فامیل هرچه بیشتر تشویق و ترغیب و موجبات انرا فراهم نمود و حتی صندوق تعاون فامیلی تهیه نمود لذا برای تهیه زمینه منظور های فوق فعلا از موقعیت طرفداری کلیه فامیل از منظور فوق حداکثر استفاده را نمود قرار میگذاریم که هریک از افراد فامیل خود را موظف بداند ماهیانه حد اقل یکتومان بصندوق بپردازد البته رئیس هر خانوار ممکن است بیشتر از این مبلغ بپردازد یا بتعداد خانواده خود یکتومان بصندوق بپردازد یا حد اقل انرا که برایش میسر است بپردازد  و این وجوه    فعلا در شماره حساب مخصوص در بانک جمع اوری شود و بهیچوجه از ان برداشت نشود تا مو قعیکه موجودی برای انجام منظور فوق قابل ملاحظه گردد در انموقع البته طبق نظر انجمن فامیل نسبت به ان و ساختمان مورد نظر رفتار شود ضمنا هیچکس غیر از افراد فامیل نباید در این صندوق شرکت داشته باشد چه اصل تمرکز را سست خواهد کرد

پیشنهاد مزبور با حسن قبول از طرف کلیه فامیل مورد قبول واقع و چنین قرار داد شد که ماهیانه کلیه فامیل ساکن اصفهان را اقای محسن نعمت اللهی جمع اوری نموده بحساب مخصوص بگذارند و ماهیانه کلیه فامیل ساکن تهران را نیز اینجانب تقبل نمودم که جمع اوری و بهمان شماره حساب حواله نمایم .

فعلا شماره حساب مزبور معلوم شد که حساب شماره 20 در بانک کشاورزی است این دفتر نیز برای ثبت وجوه ماهیانه در یافتی از فامیل ساکن تهران تخصیص داده شده و بترتیبی که پرداخت نموده اند اسامی انها در ستون ثبت گردیده است .        

 

 

            با حسن استقبال فامیل از این پیشنهاد، پدر پس از بازگشت به تهران، ابتدا فهرستی از اسامی و تعداد افراد هر خانواده در تهران تهیه کرد و سپس تا خرداد ١٣٣٠، وجوه وصول شده را به حساب شماره ٢٠ بانک کشاورزی اصفهان واریز نمود.  

1  آقای سرهنگ دکتر اوحدی   2  2  2    حسام

2  ,,    ,,           ,,     مدنی    2  2  2    حسین

    ,,           جذبی                2  2  2     فاطمه بیگم

    ,,  رضا     ,,                   4  1  1    عذرا خانم – مرتضی –                                                                            بتول

    ,,  رحمت الله  ,,               1  1  --

    ,,  نعمت الله   ,,               1  1   --

    ,,  دکتر نعمت اللهی           3  6  5    قدسی خانم - شیما     

    ,,  ابوطالب نعمت اللهی      6  3  3    فاطمه خانم – رضا –                                                       زهرا –حسین – صابره

1   ,,  عبدالعلی    ,,              4  4  4    صدیقه خانم –  رضا -                                                                    حسین – علی

    ,,  مهندس اسمعیل ,,           1 4 3     --

    ,,  حاجی اقا حسین مدرس زاده 6 3 3  فاطمه خانم – زهرا –                                               صدیقه – زهره – محمد علی  

/ 1 نظر / 38 بازدید
علی میرعمادی

محمد جان سلام. من چند بار تلاش کردم سایت شجره نامل میرعماد را باز کنم. به محض ایکه باز می شود یک یادداشت قرمز با علامت خطر ظاهر می شود و اعلام می کند که این وب سایت بسیار خطرناک است و چندین بار سعی کرده است به سیستم ما رخنه کند. بدین ترتیب مانع می شود. شما علت را می دانید چیست؟متشکرم