ترنج : خبر یک تولد : آپادانا فروردین - آبان 1391

 

ترنج

روز چهارم اردیبهشت ماه 1391 ترنج کوچک به پهنه گیتی پای نهاد. برایش آرزوی سلامتی و آینده ای  درخشان و پر از شادمانی دارم .

تولد اورا خدمت مادر و پدر دوست داشتنی و گرامیش خانم فاطمه و آقای روژیاک قادری و نیز حضور جناب آقای عبدالله سجادیان و نیره خانم صمیمانه شادباش میگویم .

برای دیدن عکس این نازنین  می توانید به دودمان نمای خانوادگی میرعماد و شاخه سجادیان - مدنی مراجعه کنید . تازه ترین جوانه این شاخه تصویریک ترنج کوچک است .

                                                                محمد مدنی

نظرات خوانندگان : 

شنبه، ٢٧ خرداد ۱۳٩۱  - ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ 

ضمن تبریک به منا سبت تولد این نوزاد گرامی لطفا اطلاعات بیشتری در ارتبا ط با "خانم فاطمه و آقای روژیا ک قا دری" لطف کنید. چه نسبتی با جناب آقای سجادیان دارند؟ البته اگر حمل بر فضولی نباشد.  

دوشنبه، ٢٩ خرداد ۱۳٩۱  - ٢:٢۶ ‎ب.ظ

خانم فاطمه سجادیان دختر آقای عبدالله سجادیان و خانم نیره مرشدی و نیز همسر آقای روژیاک قادری و مادر  خانم ترنج قادری هستند. امید که این اطلاعات روشن کننده نسبت ها باشد . شما هم لطفا نامتان را به روشنی همراه نظرتان بنویسید . وگرنه من باید حدس بزنم .

محمد مدنی

/ 3 نظر / 35 بازدید

ضمن تبریک به مناسبت تولد این نوزاد گرامی لطفا اطلاعات بیشتری در ارتباط با "خانم فاطمه و آقای روژیاک قادری" لطف کنید. چه نسبتی با جناب آقای سجادیان دارند؟ البته اگر حمل بر فضولی نباشد.

محمد مدنی

خانم فاطمه سجادیان دختر آقای عبدالله سجادیان و خانم نیره مرشدی و نیز همسر آقای روژیاک قادری و مادر خانم ترنج قادری هستند. امید که این اطلاعات روشن کننده نسبت ها باشد . شما هم لطفا نامتان را به روشنی همراه نظرتان بنویسید . وگرنه من باید حدس بزنم . محمد مدنی

علی میرعمادی

شرمنده ام. سئوال از من بود. گاهی این پیری کار دست ما می دهد. بار دیگرمیلاد نوزاد گرامی را تبریک می گویم و برای هر سه بزرگوار آرزوی سعادت و سلامتی دارم. علی میرعمادی