قطعات گزیده از وقایع السنین خاتون آبادی : آپادانا شماره بهمن - اسفند 1389

قطعات برگزیده از کتاب وقایع السنین خاتون آبادی

در مورد کتاب وقایع السنین و مولف فرزانه اش  " میر عبدالحسین خاتون آبادی " در مجموعه قبلی آپادانا ( آبان – دی 1389 ) نوشتم . ایشان برادر کوچکتر میر اسماعیل خاتون آبادی هستند که تکیه خاتون آبادی در تخت فولاد اصفهان ازیشان نام گرفته است .

کتاب " وقایع السنین " در برگیرنده نکات جالب به نظر  مولف  از خلقت آدم ابوالبشر تا سال 1195 هجری است . خود مولف متوفی 1105 است . وقایع تا سال 1095 را خود و پس از او توسط  گویا فرزندانش نگاشته شده است .

وی فرزند نوه جناب میرعماد است و نخستین سالی  که او ذکری از اجداد و خاندانش میکند ( البته پر واضح است که پس از امام زین العابدین ) سال هزار و سی و یکم ( 1031 )  است .

سال هزار و سی و یکم { 1031 }

ولادت سید سند فاضل عالم مجتهد الزمانی المتفرد فی فضائله امیر محمد اسماعیل ابن امیر محمد باقر الحسینی الخاتون آبادی فی سنه هزار و سی ویک رحمه الله علیه و سال وفات سید مشار الیه در مدرسه ایستکه خود ساخته بودند در قرب تکیه آخوند مولانا محمد زکی .

سال هزار و سی و سوم { 1033 }

فوت سید سند صالح عابد میر اسماعیل جد فقیر مولف اوراق عبدالحسین بن محمد باقر بن میر اسماعیل در هزار و سی و سه ، در کمال صلاح و سداد و صبر و شکر بوده و همگی اوقات مشغول تلاوت قران بوده ، دو پسر او میر صالح و میر افضل و یکدختر او در یکماه فوت شدند ، وسید مزبور بعد از اظهار شکر و صبر و شکیبایی کاری نکرد رحمه الله ، و برادر بزرگ مولف سید سند فاضل متبحر , جامع فنون علوم بنام او موسوم است . 

{ صاحب بقعه معروف به شاهمراد در قریه گورت }

سال هزار و سی نهم { 1039 }

سال ولادت فقیر حقیر کاتب هذه الاحرف و مولف تیک الاسطر العبد المذنب الراجی عفو ربه الغنی عبدالحسین الحسینی الشهیر بخواتون آبادی ابن 1 – محمد باقر ابن 2 – میر اسماعیل بن 3- میر عماد بن 4 – امیر سید حسن بن 5 – سید جلال الدین بن 6 – سید مرتضی بن 7 – سید امیر حسین بن 8 – سید شرف الدین بن 9 – مجد الدین بن 10 – محمد بن 11 – تاج الدین بن 12 – حسن بن 13 – شرف الدین حسین بن 14 – عماد الشرف بن 15- عماد بن 16- محمد بن 17 – حسین بن 18 – محمد بن 19 – حسین بن 20 – علی بن 21 – عمر الاکبر بن 22 – حسن الافطس بن 23 – علی الامام المحلی آدم آل عبا بقیه الشهداء زین العباد و مفخر السجاد علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین هزار و سی نهم در هشتم شعبان سال مذکور ، و قد ذرفت علی الستین و کتبت و جمعت هذه الوریقات فی شهر رمضان سنه سبع و تسعین بعد الالف { 1097} و الحمدلله و الصلاه علی محمد و آله ، ثم بعد ذلک الحقت ما وقع فی یدی سنه فسنه .

{ وسال وفات سید سند مدقق ، الخیر الفاضل سنه هزار و صد و پنج ، و قبر وی در قبر ستان بابا رکن الدین در قرب مقبره علامه زمان و یگانه دوران آقا حسین خوانساری در مقبره که خود ساخته بودند}

الحاقی فرزندان مولف   

سال هزار و شصتم { 1060 }

فوت والد ماجد فقیر مولف این اوراق عبدالحسین بن محمد باقر بن میر اسماعیل ابن میر عماد در هزار و شصت ، عبادت بسیار میکرد خصوصا در آخر عمر ، مکرر به زیارت بیت الله الحرام مشرف شده بود ، و قدری تتبع حدیث و تفسیر کرده بود و همگی اوقات کتابی در نظر داشت و مطالعه میکرد خواه در سفر و خواه در حضر و آنچه او را خوش میامد نقل میکرد به مجموعه ها خواه از احادیث و خواه از کتب ادعیه و خواه از غرایب و امثال اینها ، و در ادعیه جنگ بزرگ ترتیب داده ، و به مجموع آنچه نوشته بود عمل میکرد ، و چند جنگ بالفعل از او موجود است رحمه الله و رفع در جته .

و از او چهار پسر ماند جامع فنون علوم : میر اسماعیل ، و بعد از او فقیر عبدالحسین الحسینی ، و بعد از فقیر میر عبدالله ، و بعد از او میر محمد ، و میر عبدالله را به کسب داد و میگفت : می خواهم یکی از اولاد من کاسب باشد ، و سه پسر خود را و دو پسر برادر خود را میرعبدا لواسع و میر رفیع به طالب علمی داد ، و مبالغه عظیم داشت در تحصیل و طالب علم کردن اولاد خود .

اولا میر عبدالواسع ولد میر محمد صا لح عم فقیر طالب علم شد ، و بعد از او میر اسماعیل پیش او تلمذ کرد ، و بعد از او مدتی میرعبدالواسع قدری به کدخدائی و کار های دیگر افتاده ، میر اسماعیل در مباحثه و مناظره و مطالعه اوقات خود را صرف کرده و میر عبدالواسع در اواخر رمضان سنه یکهزار و نود هشت فوت شد وباقی موجودند .

{ مزار میر محمد باقر در ده گورت واقع و عکس آن در آپادانا مصور به نظر خوانندگان رسیده است . }

سال هزار و شصت وسوم { 1063 }

فقیر کاتب الاحرف عبدالحسین الحسینی بعد از تزویج تا دو سال اثر حملی بهم نرسید و از این راه اضطرابی روی داد تا شب پنج شنبه خوابیدم و حضرت بحر الحقایق امام جعفر صادق علیه السلام را به خواب دیدم و در این اثنا بیدار شدم و در این بیدار شدن تاسف عظیمی خوردم و باز خواب مرا در ربود و بر سر آن خواب رفتم و دیدم که آن حضرت صلوات الله علیه از طرف خورت متوجه خواتون آباد است از میان صحرا و حاجی تقی نیل فروش در خدمت حضرت است ، و حضرت به دیدن والده فقیر ...

سال هزار و شصت وچهارم  { 1064 }

ولادت سید النجیب الحسیب قره العینی و ثمره الفوادی امیر محمد جعفر ابن امیر عبدالحسین الحسینی الخاتون آبادی محرم هزار و شصت و چهار

سال هزار و هفتادم  { 1070 }

ولادت عالی حضرت سلا له السادات و النجباء العظام المتصف بالزهد و الصلاح نور العیونی امیر محمد صادق ابن میر عبدالحسین الحسینی الخاتون آبادی فی شهر ذی حجه الحرام من شهور سنه هزار و هفتاد ، ایضا ولادت علامه العلمائی میر محمد باقر بن امیر محمد اسماعیل الخاتون آبادی سنه 1070 ، اللهم احشره مع الائمه الطاهرین { و قبر سید مشارالیه در مدر سه ایست که والد ماجد سید مزبور ساخته بودند در اطاق وسطی در وسط اطاق }

{ ایشان همان میر محمد باقر ملاباشی و مترجم " ترجمه اناجیل     ار بعه " هستند }

نظرات خوانندگان :

شنبه، ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠  - ۶:۵٢ ب.ظ

 

جالب است که از همینجا تکلیف شاخه های خاندان فرزندان میر عماد رقم خورده است : میر عبدالحسین در مورد پدرش میر محمد باقر که جد اکثر سادات پاقلعه است میگوید " و مبالغه عظیم داشت در تحصیل و طالب علم کردن اولاد خود . " در مورد برادر مادری و پسر عمویش می نویسد:" اولا میر عبدالواسع ولد میر محمد صا لح عم فقیر طالب علم شد ، میرعبدالواسع قدری به کدخدائی و کار های دیگر افتاده ، میر اسماعیل در مباحثه و مناظره و مطالعه اوقات خود را صرف کرده "
میر عبدالواسع جد خاندان امام جمعه های سابق تهران و اصفهان است .

نویسنده: محمدمدنی

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمدمدنی

جالب است که میر عبدالحسین در مورد پدرش میر محمد باقر که جد اکثر سادات پاقلعه است میگوید " و مبالغه عظیم داشت در تحصیل و طالب علم کردن اولاد خود . " در مورد برادر مادری و پسر عمویش می نویسد:" اولا میر عبدالواسع ولد میر محمد صا لح عم فقیر طالب علم شد ، میرعبدالواسع قدری به کدخدائی و کار های دیگر افتاده ، میر اسماعیل در مباحثه و مناظره و مطالعه اوقات خود را صرف کرده " میر عبدالواسع جد خاندان امام جمعه های سابق تهران و اصفهان است .