پوزش از تاخیر : محمد مدنی : آپادانا فروردین - آبان 1391

" پوزش از تاخیر "

 

خویشاوندان و دوستان گرامی

بابت  تاخیری که در به روز کردن " آپادانا " داشته ام از محضر همه بزرگوارانی که گاهی در جستجوی مطلبی جدید به آن سر زده اند و با دلسردی سخنی نو در آن نیافته اند، عذر خواهی میکنم . این شاید به دلیل پراکندگی خاطرم در چندین ماه گذشته باشد که امیدوارم اکنون به تمرکز فکری مطلوب دست یافته باشم .

همچنین می خواستم به اطلاعتان یرسانم که من به آدرس آشنای :

Madanim31@yahoo.com     متاسفانه  دیگر دسترسی ندارم و تمام سوابق ، نامه ها و آدرس های شما گرامیان همه را از دست داده ام. خواهشمندم آدرس  ایمیل خود را به آدرس جدیدم  :

Mohammad_madani@rocketmail.com   ارسا ل فرمایید تا بتوانم مانند گذشته انتشار مجموعه های جدید آپادانا را به آگاهیتان برسانم. منتظر محبت همیشگی شما یا نم . 

اکنون در اندیشه تنظیم و آماده سازی مطا لب جدید برای انتشار در ماه آذر 1391 هستم 

با سپاس فراوان  از توجهتان

ارادتمند                   محمد مدنی

/ 0 نظر / 22 بازدید