پیشگفتار : آپادانا خرداد - شهریور 1388

 

آپادانا خرداد - شهریور ١٣٨٨

 

پیشگفتار

بروز رسانی آپادانا این بار با یک وقفه چند ماهه صورت پذیرفت که چند دلیل عمده علاوه بر دل مشغولی های همیشگی  موجبش بوده است :

1 – خرابی کامپیوتری که وسیله اصلی انتشار آپادانا ست که این مشکل با کمک و یاری هادی سجادیان عزیز به نحو شایسته ای سر و سامان یافت.

2 – التهاب جو و فضای عمومی مملکت در چند ماه اخیر که برای ما که روزنامه نگار سیاسی و حرفه ای نیستیم تمرکز برای نوشتن را مشکل میکند.

3 – پایان یافتن دوره اقامت پنج ساله  فرزندم میرعماد در اصفهان جهت تحصیل در رشته متالورژی و بازگشتش به تهران و تحولات ناشی از آن

4- انتظار در مورد نتایج آزمون ورودی  دانشگا ه ها که فرزند دیگرم شیرین در آن شرکت جسته بود.

 بدینوسیله از همه خوانندگان محترمی که جویای علت تاخیر بوده اند پوزش می خواهم و امید وارم که مطالب مجموعه ای که پیش رو دارید . برآورنده انتظارات شما باشد. قدردان نظریات شما هستم .

در این شماره مطالب زیر را پیش رو دارید :

·        پرواز یک فرشته به دیگر سو : از محمد مدنی

·        روزها ، سال ها ، یاد ها و خبرها : از محمد مدنی

·        معرفی آقای میر محمد باقر خاتون آبادی و ترجمه اناجیل اربعه : از محمد مدنی

·        ستاره های کویر : تجربه ای معنوی : از جوی مدنی

·        اتوبوس های اصفهان : خاطره ای از علی میرعمادی

·        شهر خاموش، شهرگویا : داستانی کوتاه : از شیرین مدنی

·        حکایت یک سوء ظن ساده : از علی میر عمادی

·        خاطرات تحصیل طب : از احمد مدنی

·        بید من : از طاهره مدرس پور

/ 1 نظر / 5 بازدید
س.قادری

[گل]