شکر فارسی : نوشته محمد مدنی : آپادانا بهمن 1387

 

 

فارسی شکر هست ولی ....

در ایمیلی که از پسر عموی گرامیم جناب آقای مهندس عبدالله سجادیان  در یافت کرده بودم ، ایشان مشفقانه یاد آور شده بودند که سزاوار است، اطلاعیه تجدید انتشار آپادانا به زبان شیرین فارسی برای همگان ارسال گردد و برای روشن شدن موضوع  خودشان  زحمت کشیده و نمونه بسیار شکیل و خوش فرمی از دعوت نامه به فارسی تهیه کرده  بودند که موجب کمال امتنان و قدردانی اینجانب شد.

چندی پیش هم از دختر عموی گرامی خانم انسیه سجادیان ایمیلی دریافت کرده بودم  که در "وبلاگ رسمی فرزندان میرعماد" نیز  انتشار یافته و در آن به همین مورد اشاره شده بود.

البته چنانچه خدمت هردو بزرگوار عرض کردم ، اشکال ارسال اطلاعیه به زبان فارسی در عدم هماهنگی و سازگاری سامانه های گوناگون رایانه ای با یکدیگر و عدم اطمینان از این است که آیا پیام شما به درستی دریافت میشود یا به صورت علامات ناخوانا و عجیب و غریب به گیرنده میرسد.

به هر حال پیرو این یادآوری درست و خواست منطقی برای آن گروه از مخاطبین وبلاگ که محل شناخته شده زندگیشان ایران است ،این اطلاعیه را به فارسی میفرستم .

البته همیشه سعیم بر این بوده است که هرچه مینویسم و به هر زبانی که مینویسم درست بنویسم .

آماده و پذیرای پیشنهاد ها و خواست های شما در این باره و دیگر موارد هستم.

 

                                                       محمد مدنی

/ 0 نظر / 5 بازدید