بوی ماه مهر : نوشته یاسمین : آپادانا شماره شهریور - مهر 1389

بوی ماه مهر 

باز هم مثل سالهای گذشته با خنک شدن هوا ، بوی ماه مهر به مشام رسید ، اما امسال با کمی تفاوت . من امسال در دانشگاه نجف آباد ، رشته معماری قبول شدم .

 روز 3 مهر ساعت یکربع به هفت در خیابان فرایبورگ که محل سرویس های دانشگاه بود حاضر شدم .

دو تابلو نصب شده بود : ایستگاه خواهران و ایستگاه برادران . سوار اتوبوس خواهران شدیم و بعد از 45 دقیقه به دانشگاه رسیدیم . چون از قبل بهمون هشدار داده شده بود ، مقنعه ها را جلو و آستینها را پایین آوردیم . به سمت قسمت خواهران به راه افتادیم ، از روی پرچم اسراییل و آمریکا رد شدیم ، از مقابل خواهر سیاهپوش هم گذشتیم ، داشتیم وضعیت مقنعه و آستین ها را به حالت اولیه بازمیگرداندیم که صدایی از پشت گفت : " وسطی کمربند مانتوتو باز کن " گویا حس کرده بود حیف است سه دختر بدون امر به معروف رد شوند.

روز اول فقط دروس عمومی داشتیم و باید به ساختمان دروس عمومی می رفتیم . بعد از پرسیدن از چند نفر و چندین بار اشتباه رفتن به محل مورد نظر رسیدیم و از روی تابلوی اعلانات خواهران ، کلاسمان را پیدا کردیم . ساعت 12 کلاس تمام شد و ما گشنه به سوی بوفه به راه افتادیم. وارد بوفه که  شدیم فروشنده با اینکه سرش خیلی شلوغ بود با عصبانیت فریاد زد که " خانوم کجا داری میری؟ قسمت خواهران اونوره " .

 پس از خروج از بوفه خواهران تصمیم بر این شد که در فضای سبز ناهار بخوریم . حتی فضای سبز هم 2 قسمت شده بود : استراحتگاه خواهران و استراحتگاه برادران... 

در همین جا بسیار از مدیر وپرسنل دانشگاه  سپاسگذارم که روز جشن شکوفه ها که هفته قبل برگزار شده بودبه جای نشان دادن دانشکده ها و بوفه و کتابخانه و غیره 3 ساعت و نیم درباره حجاب و فتنه سال گذشته و کاخ سیاه و افتخارات هسته ای صحبت کردند.           

                                        یاسمین

/ 3 نظر / 19 بازدید

یاسمن بانو سلام. موفقیت شما را صمیمانه تبریک می گویم. اما نتوانستم اسم خیابان را بخوانم.علی میرعمادی

محمد مدنی

علی آقای عزیز از اصفهانیها پرسیدم نام خیابان " فرایبورگ " است که نام شهر زیبایی در آلمان است که به خواهری شهر اصفهان در آمده است . در منطقه دروازه شیراز قرار دارد .

سلام. خدا تعداد این خواهر ها را زیاد کند. کاش در آلمان هم برادرانه اسم یک شهر را می گذاشتند"اصفهان نصف جهان"