پاسخ به سوال مطرح : نوشته هادی سجادیان : آپادانا مهر- بهمن 1390

 

نخستین پاسخ به سوال مطرح شده

( برای آگاهی از خود سوال؛ لطفا به مقا له "طرح یک سوال" در همین شماره مراجعه کنید)

 

با سلام

   به نظر من این دو مورد موارد مناسبی برای متر یک زن ایرانی نیستند. در این خصوص در چند خط دلایل خود را تقدیم می کنم.

   در مورد اول - فاتح قله های ذکر شده - شاهد حرکتی به سمت یک آرمان هستیم و بدون در نظر گرفتن پارامترهای مکان، زمان و فرهنگ می توان این حرکت را ستود و از پایان تلخ این بانو ابراز تأسف کرد. سقوطی که البته کاملا غیر ارادی و ناخودآگاه اتفاق می افتد. این بدین معناست که هر زنی از هر جامعه ای و در هر زمانی دست به چنین کاری بزند نه جامعه زنان که تمامی جوامع او را محترم خواهد شمرد. البته اگر وطن این زن عربستان باشد ستایش او فراتر خواهدبود و اگر ایرانی باشد کمتر از یک عرب..

   در این سو اما با ستاره ای طرف هستیم که روزی قوانین اجتماعی جامعه اش را همچون میله های قفس در برابر خود دید و با اتخاذ تصمیمی خود را به سوی دیاری به ظاهر آزادتر رساند. اما به نظر من (این فقط نظر شخصی حقیر می باشد) او خیلی زودتر ازآنچه که تصور می شد فرهنگش را فراموش کرد، شرم و حیا را فروخت و خود را برابر دوربینهایی که همیشه تشنگی سیری ناپذیری دارند برای ضبط تمام برهنگی ها و هرگونه ناهنجاری، قرارداد. امروز ستاره ما سقوط کرده اما نه ناخواسته و بی اراده، که این سقوط را شاید پروازی پنداشته برای بالا و بالاتر رفتن، که البته در جامعه قبلی او این یک پرواز محسوب نشده و هرگز پسندیده نیست. بی شک اگر این اتفاق برای هریک از ستارگان هالیوود افتاده بود نه تعجبی می کردیم و نه افسوسی می خوردیم، و نه شاید دراین حجم این اتفاق را می دیدیم. در اینکه چقدر خود ستاره و چقدر تصمیم سازان و مجریان دستگاه حاکمیت امروز ایران در انزوای ستاره سینمای ما نقش داشتند بحثی ندارم که بی شک هیچ یک بی تقصیر و هیچ یک مقصر صرف نبوده اند.

   امیدوارم نماینده زن ایرانی، مجموعه کاملتری از آنچه که بدان افتخار می کنیم را همراه خود داشته باشد. و از میان آنهایی انتخاب کنیم که وقتی نامشان را می شنویم چیزی شبیه افتخار در قلبمان طلوع کند و به خود ببالیم که در سرزمینی هستیم که نامهایی چون پروین اعتصامی، شیرین عبادی و ... زندگی کرده یا می کنند.

   با تمام این تفاسیر اگر بنا به انتخاب باشد قطعا هیچ ستاره سقوط کرده ای که با عزم و اراده خود نزول خود را رقم زده،در انتخاب حقیر نخواهد بود.

 

                                       با تشکر؛ ارادتمند

                                        هادی سجادیان

/ 0 نظر / 20 بازدید