فهرست مقالات آپادانا اسفند ماه 1390

آپادانا ،اسفند  1390  

        مقالات این مجموعه :  

  •   یاد مرحوم آقای کشاورز   از محمد مدنی
  •   نگاهی به کتاب شهید جاوید  از محمد مدنی 
  •   جناغ شکستن   از دکتر احمد مدنی 
  •   وجود و فقدان ( بحث فلسفی )  از علی میر عمادی 
  •   قطعات بر گزیده از کتاب وقایع السنین خاتون آبادی ( قسمت چهارم )
  •   برداشت سوم (نظری در مورد سوال مطرح)  از سید رضا مدنی
  •   خدا آغاز میشود .   شعری  از علی میر عمادی

 

/ 0 نظر / 21 بازدید