فهرست مطالب آپادانا شماره آذر- اسفند 1391

 

آپادانا ،  آذر – اسفند ماه 1391

       در این مجموعه می بینید:

  " عزیزم ! " : سروده ای از علی میرعمادی

  " نورسان باغ محمدی " : گزارش گونه ای از محمد مدنی

  " سیمای حافظ پزشکزاد " : نقد کتاب از دکتر احمد مدنی

/ 0 نظر / 21 بازدید