مجالس روضه در پاقلعه امروز (2 ) : نوشته رضا مدنی : آپادانا بهمن 1387

بدید از جام عشقش مست و مدهوش گرفتش بهتراز جان اندر آغوش به صورت آبرا کرد او بهانهسوی کوی شهادت شد روانه همی میکرد با معبودخود راز که ای آگه ز انجام و  

 

مجالس روضه در پاقلعه امروز (2 )

 

ب ) روضه منزل بابا { جناب آقای حاج محمود مدنی )

حدود 30 سال سابقه دارد،که در 5 روز آخر ماه صفر برگزار میشود.ساعات برگزاری آن تقریبا بین 2 ساعت ونیم قبل از اذان مغرب تا اذان میباشد .معمولاً در این مدت 2 نفر واعظ و 3 یا 4 مداح انجام وظیفه میکنند.  وعاظ در طول این چند سال چندین مرتبه تغییر کردند از جمله آنان میشود از مرحوم حاج آقا حسین رییس الواعظین ، مرحوم حاج آقا نورالدین عاملی ، مرحوم حاج آقا موسوی و جناب آقایان روضاتی ، رکن ، ربانی ، میردامادی ، علوی و شریفیان نام برد. در گروه مداحان نیز مرحوم حاج آقا جلال موسوی ، مرحوم آقای روشن و  آقایان غلامحسین دوامی ، علی طاووسی و لولاکی در سنوات مختلف حضور داشته اند.

پذیرایی با چایی و بیسکوئیت و همچنین شیر برنج ، شله زرد  و آش برگ نذری همراه است. در ایام گرم تابستان شربت بید مشک هم مازاد بر پذیرایی است.

روضه عموماً حالت خصوصی داشته و شرکت کنندگان اغلب از فامیل ، دوستان و گهگاهی از همسایگان می باشندکه تعداد آنها بین 20 تا 50 نفر متفاوت است.

 

ج ) روضه منزل دایجون اکبر { جناب آقای حاج اکبر آقا نعمت اللهی }

در دهه اول فاطمیه {11 جمادی الاول تا 15 جمادی الاول ) به مدت 5 روز برگزار میگردد. به لحاظ تعداد وعاظ عموماً بین 3 تا 4 نفر متغیر و تعداد مداحین نیز بین  6-7 نفر تا 11-12 نفر متفاوت بوده است.آقایان وعاظ هم اغلب از وعاظ مجلس روضه خونه کهنه هستند که در سالهای مختلف تغییر کرده اند.

زمان روضه هم از حدود 3 ساعت قبل از غروب آفتاب شروع و تا اذان مغرب ادامه دارد.

پذیرایی با چایی و بیسکوئیت و در روز آخر با آش رشته همراه است که در ایام گرم تابستان پذیرایی  شربت  هم اضافه خواهد شد.

تعداد شرکت کنندگان  در روضه نیز در روزهای متفاوت بین 40 تا 100 نفر متغیر است.

د ) روضه منزل خاله حوری{ سرکار خانم نعمت اللهی و جناب آقای صالح سادات }

روضه منزل خاله حوری حدود 5 یا 6 سال سابقه دارد و از روز اربعین یعنی 20 صفر شروع و به مدت 5 روز ادامه می یابد. ترکیب وعاظ شامل 2 نفر تا 3 نفر بوده از جمله وعاظ شاخص آن جناب آقای دکتر حاج آقا باقر کتابی و جناب آقای علوی هستند و مداحان نیز آقایان علی طاووسی ، علی نادرشاهی ، مشفقی و ... می باشند.

این روضه هم خصوصی و شرکت کنندگان عموماً از فامیل دوستان و برخی همسایگان بوده و تعداد نیز بین 20 تا 50 نفر متغیر است.زمان این روضه هم مانند منزل بابا از   2 تا 5/2 ساعت قبل از غروب تا اذان مغرب می باشد.

پذیرایی با چایی و بیسکوئیت و احیاناً آش و یا شیر برنج و شله زرد نذری همراه است.

                                                               رضا مدنی   

 

/ 0 نظر / 12 بازدید