فهرست مقالات این شماره : آپادانا شماره بهمن - اسفند 1389

آپادانا ، بهمن – اسفند 1389

فرا رسیدن سال 1390 را حضور شما شاد باش میگویم و رسیدن به  همه چیز های خوبی که در پی اش  هستید را برایتان آرزو میکنم .

شاید بپرسید چرا پس از گذشت بیش از یکماه از سال 90 ، این مجموعه را به نام دو ماه آخر سال قبل نامیده ام . دلیل من :  این صرفا یک نامگذاری جهت مشخص کردن مجموعه است و لزوما نباید انطباق زمانی صد در صد داشته باشد . نمی خواستم تداوم ماه ها در نامگذاری از دست برود ( مجموعه قبلی آبان – دی 1389 نامیده شده بود)  و در ضمن  دوست نداشتم این ماه ها از دوسال  متفاوت باشند.

در این مجموعه  می توانید بخوانید :

  تسلیتی به خویشان  از محمد مدنی

  خانه اهل صفا  از علی میر عمادی

  قطعات بر گزیده از کتاب وقایع السنین خاتون آبادی

  پروژه بنای تکمیلی بقعه میر عماد ( 1330 شمسی ) از میان یادداشت های سرهنگ علی اصغر مدنی

  حدیث هایی از آن طرف دنیا  از علی میر عمادی

  خاطرات دوران طبابت از دکتر احمد مدنی

فهرست خلاصه عکس های آپادانا مصور از ابتدا تا شماره شهریور – مهر 1389  

/ 0 نظر / 16 بازدید